História farnosti

Rímskokatolícka farnosť sv. Urbana v Bystrom bola zriadená dekrétom košického diecézneho biskupa Mons. Alojza Tkáča dňa 1. decembra 1991. Samostatná farská obec Bystré vznikla odčlenením sa od farnosti Hanušovce nad Topľou, pod ktorú dovtedy patrila ako filiálna obec. K farnosti Bystré administratívne patrí filiálka Hermanovce nad Topľou. Vo farnosti sa nachádzajú tri kostoly, kde sa slúžia pravidelné verejné bohoslužby: farský kostol sv. Urbana v Bystrom, kostol sv. Františka na Sídlisku, filiálny kostol sv. Jakuba v Hermanovciach. Podľa posledných štatistických údajov farnosť má 1975 rímskokatolíckych veriacich (Bystré 1765 ľudí, Hermanovce 210 ľudí).

Kňazi, ktorí spravovali  farnosť

Mgr. František Miháľ
ThDr. Ján Andrej
Mgr. Miloslav Janovčík
Mgr. Igor Čellár
Mgr. Ján Sabo
Mgr. Branislav Polča

od 1. júla 1992 do 30. júna 1997
od 1. júla 1997 do 30. júna 2006
od 1. júla 2006 do 30. júna 2011
od 1. júla 2011 do 30. júna 2015
od 1. júla 2015 do 30. júna 2019
od 1. júla 2019