Birmovanie

K ročnej príprave na prijatie sviatosti birmovania sa nahlasujú študenti 1. ročníka stredných škôl a starší. Birmovanci vypíšu prihlášku na birmovku a počas celého roka sa podľa pokynov kňaza pravidelne stretávajú na svätých omšiach každú nedeľu a na prvý piatok mesiaca, učia sa základné pravdy viery na katechézach a aktívne sa zapájajú do života farnosti. Po splnení všetkých vopred daných podmienok, po úspešnom absolvovaní záverečnej ústnej vedomostnej skúšky a po osobnom rozhovore každého jednotlivého birmovanca s kňazom sú pripravení prijať sviatosť kresťanskej dospelosti. Birmovka sa v našej farnosti koná každé dva roky. Začiatok najbližšej prípravy je naplánovaný na september roku 2023.