Birmovanie

K ročnej príprave na prijatie sviatosti birmovania sa nahlasujú študenti 1. ročníka stredných škôl a starší. Birmovanci vypíšu prihlášku na birmovku a počas celého roka sa podľa pokynov kňaza pravidelne stretávajú, učia sa základné pravdy viery a aktívne sa zapájajú do života farnosti. Po záverečnom osobnom rozhovore každého jednotlivého birmovanca s kňazom sú pripravení prijať sviatosť kresťanskej dospelosti. Birmovka sa v našej farnosti koná zhruba každé dva až tri roky. Začiatok najbližšej prípravy je predbežne naplánovaný na rok 2021.