Pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých na posilnenie tela i duše ľudí zoslabnutých chorobou alebo starobou a ohrozených na zdraví a na živote sa vo farnosti zvykne udeľovať hromadným spôsobom každoročne okolo 11. februára, kedy je spomienka Lurdskej Panny Márie a Svetový deň chorých. Na požiadanie kňaz individuálne udeľuje sviatosť pomazania chorých spolu so sviatosťou zmierenia a Eucharistie, keď navštívi chorého doma, aby zaopatril jeho dušu.