Adventné roráty
2.12.2019
Výlet do Vysokých Tatier
28.9.2019
Odpustová slávnosť
sv. Jakuba v Hermanovciach
28.7.2019