Sviatosť zmierenia

K sviatosti zmierenia je možné pristúpiť v kostole vo všedné dni počas týždňa pol hodiny pred svätou omšou. Spovedanie pred prvým piatkom mesiaca prebieha v každom kostole podľa aktuálnych farských oznamov. Spoveď nahlásených chorých pri návšteve doma je na prvý piatok mesiaca dopoludnia, okrem prázdninových mesiacov júl a august.