Prvé sväté prijímanie

Na prvú svätú spoveď a prvé sväté prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka základnej školy jednak na vyučovacích hodinách náboženstva, ako aj v rámci farskej katechézy na osobitných stretnutiach. Duchovná a katechetická príprava začína v septembri na začiatku školského roku, kedy ich rodičia osobne vypíšu prihlášku v kancelárii farského úradu. Prvoprijímajúce deti sa každý týždeň v stredu o 16.00 zúčastňujú na katechetickom stretnutí s kňazom a o 17.00 na slávení detskej svätej omše v kostole sv. Františka na Sídlisku. Slávnosť prvého svätého prijímania sa zvyčajne koná v polovici júna v kostole sv. Františka na Sídlisku.