Prvé sväté prijímanie

Na prvú svätú spoveď a prvé sväté prijímanie sa pripravujú žiaci 3. ročníka základnej školy jednak na vyučovacích hodinách náboženstva, ako aj v rámci farskej katechézy na osobitných stretnutiach. Príprava začína v septembri na začiatku školského roku, kedy ich rodičia vypíšu prihlášku. Deti sa každý týždeň v stredu o 17.00 zúčastňujú na slávení detskej svätej omše v kostole sv. Františka na Sídlisku. Slávnosť prvého svätého prijímania sa spravidla koná v máji alebo v júni.